آیا بیوتکنولوژی می تواند راهی برای درمان سرطان بیابد‌؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

آیا بیوتکنولوژی می تواند راهی برای درمان سرطان بیابد‌؟

اطلاعات عمومی بیوتکنولوژی

یکی از چالش های امروزه ی بشر،‌بیماری سرطان و یا رشد غیر عادی سلولی در ارگانیسمها و ایجاد غده ها و دمل هایی است که در دراز مدت در سرتاسر بدن پخش شده و سیستم حیات فرد را تحریک و یا تهدید می نمایند. در این راستا پرسش این است که آیا علم بیوتکنولوژی می تواند راهی برای درمان سرطان بیابد‌؟

امروزه طیف وسیعی از سیستم های شناسایی و تکنولوژی های درمانی مبتنی بر مواد شیمیایی و رادیو اکتیو برای از بین بردن سلولهای سرطانی به کار برده می شوند و تا کنون پاسخ های بسیار خوبی نیز دریافت شده است .انسان توانسته با استفاده از شناخت مکانیسم حیات سلولهای سرطانی و تغییر رفتار آن در جذب مواد و یا پروتئین های سطح سلولی و یا استراتژی هایی نظیر شناسایی دی ان ای سلول سرطانی با استفاده از مارکر ها راهکارهای متفاوتی برای شناسایی و درمان سرطان را پیشنهاد و فرموله نماید. بیوتکنولوژی می تواند در این راستا با کمک بیوانفورماتیک و انجام محاسبات زیستی گسترده اقداماتی در شناسایی سلولهای سرطانی بنماید. امروزه با الحاق پروتئین های سمی قوی به ملکولهای شناساگری نظیر آنتی بادی و یا اپتامر،‌نابودی سلولهای سرطانی به صورت کاملا اختصاصی انجام می شود . اما تمامی این ها در سطح آزمایشگاه رخ داده است و انسان نیازمند یک استراتژی فراگیر و استاندارد و با قیمت مناسب می باشد و در این راستا اهمیت بیوتکنولوژی در ایجاد ساز و کار پایدار،‌قابل اتکا و موفق نقش موثری را بازی می کند.

بازیگران عرصه ی تجارت محصولات بیوتکنولوژی پزشکی و بیوتکنولوژی دارویی توانسته اند این راه کارها را به صورت استاندارد با مجوزهای قانونی سازمان غذا و دارو آمریکا وارد زنجیره ی مصرف توسط بیماران نمایند و امروزه لیستی بلند بالا از مواد دارویی و ترکیبات پروتئینی دستورزی شده و استراتژی های اختصاصی و شخصی سازی شده امکان درمان سرطان با موفقیت ۹۹٪‌را فراهم نموده اند.

شبکه بیوتکنولوژی نصر