آیا احتمال انتقال کروناویروس ۱۹ از طریق حیوان به انسان وجود دارد؟‌, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

آیا احتمال انتقال کروناویروس ۱۹ از طریق حیوان به انسان وجود دارد؟‌

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

یکی از پرسش های مرسوم در میان دارندگان حیوانات خانگی در هنگام مواجهه با کرونا ویروس ۱۹ این است که آیا حیوانات ما می توانند ناقل این ویروس به انسان باشند؟‌

در حالیکه بنظر میرسد ویروس از یک منبع حیوانی پدید آمده باشد، ولی در حال حاضر انتقال بیماری بصورت انسان به انسان صورت میگیرد. وزارت بهداشت توصیه میکند که در صورت اجبار به مسافرت به چین، از تماس با حیوانات زنده و مرده خودداری کنید، اما دلایل علمی وجود ندارد که فکر کنید هر نوع حیوان وحشی یا خانگی در کشور ممکن است منبع عفونت کوروناویروس جدید باشد.