آداب صحیح سرفه برای پیشگیری از ابتلا و انتشار کرونا ویروس ۱۹

در این دوران حساس انتشار کرونا ویروس ۱۹ در سرتا سر جهان به دلیل شرایط خاص کنونی، می بایست با آداب سرفه ی صحیح آشنا گردید تا از ابتلا و انتشار این ویروس خطرناک جلوگیری به عمل آورد

در هنگام سرفه یا عطسه،‌با آرنج یا دستمال جلو بینی و دهان خود را بپوشانید. هرگز با دست جلوی دهان و بینی خود را نگیرید.

سرفه و عطسه میتواند ویروس ها زیادی را آزاد کند در صورتی که سریعا دست ها شسته نشود باعث آلودگی مکان هایی مانند دستگیره درها،‌دگمه ی اسانسورها،‌نرده و صندلی ها و اشیا دیگر خواهد شد. در این زمیان،‌اگر کسی این قسمت های آلوده را لمس کرده و دستان خود را نشوید. با تماس دست آلوده با دهان و،‌چشمها و بینی و … ویروس از طریق دست ها پخش خواهد شد.

اما با پوشانیدن صورت و بینی با استفاده از آرنج ،‌ویروس روی سطح لباس پاشیده می شود و سطح اعضای بدن را آلوده نمی کند. در تیجه اکیدا پیشنهاد می شود به آداب سرفه کردن توجه شود. در عین حال تا قبل از شستن دست نباید سایر اعضای بدن خود را لمس کنید. به ویزه دهان،‌چشم،‌بینی و دیگر عضو های دارای خلط

error: Content is protected !!
X