آبیاری زعفران چند ساله

آبیاری زعفران چند ساله, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

در مزارع زعفران چند ساله باید برای آب اول بسیار حساسیت به خرج داد چون اگر تاریخ آبیاری زودتر از موعد باشد یا دیرتر در کیفیت و کمیت گل تاثیر بسیاری خواهد گذاشت.
اولین آبیاری در زعفران: در کشاورزی تاریخ مهم نیست و اینکه گفته شود ده مهر زمان خوبی است یا اول آبان همه اشتباه است برای زعفران باید این را بدانید که گل در مرداد ماه تشکیل شده و آماده خروج از خاک است فقط کافی است دمای محیط به ۱۰ درجه بالای صفر برسد در این صورت به محض آبیاری گل ها اول از خاک خارج خواهند شد ولی اگر زودتر آبیاری کنید و هنوز هوا سرد نشده باشد ابتدا برگها سبز خواهد شد و سپس بعد از چند روز گلها ظاهر میشوند که در این صورت گلها از کیفیت پایین تری برخوردار خواهند بود و سرگل ها ضعیف و حتی فر شده خواهد بود و هم جمع کردن گل از داخل برگها بسیار سخت و وقت گیر است به نحوی که اگر یک کارگر در مزرعه ای که فقط گل خارج شده گل جمع کند روزی ۱۵ تا ۲۰ کیلو میتواند جمع آوری کند ولی در مزرعه آی که برگها سبز شده اند و بعد گلها ظاهر شده در روز نهایتا بیشتر از ۵ کیلو گل نمیتوان جمع آوری کرد پس سعی کنید آبیاری اول را خیلی زود یا خیلی دیر آبیاری نکنید تا هم گل با کیفیت داشته باشید و هم هزینه جمع آوری پایین تری داشته باشید
بعد از ظهور گلها به هیچ عنوان آبیاری انجام ندهید تا پایان گلدهی, بعد از پایان گلدهی با آبیاری مزرعه و کود دهی آن به رشد برگها کمک کنید آب بعد از گل که معروف زاییج آب یا زاج آب میباشد بسیار در رشد برگ ها و گلدهی سال بعد زعفران تاثیر گذار است فقط زمان آن مهم است و بهتر است به محض پایان گلدهی آبیاری صورت گیرد
در مزارع که علف هرز سبز میکند در بعد از زاج آب با وجین علف های هرز مزرعه را از هر گونه علف هرزی باید خالی کرد .

برای مناطقی که مشکل آب ندارن میتوان تا انتهای زرد شدن برگها در اردیبهشت سه آب دیگر هم داد
بدین صورت که بعد از وجین علف های هرز یک آب باید داد و آب بعدی را در اسفند ماه انجام داد و آخرین آبیاری زعفران که شاید مهمترین آب زعفران جهت گلدهی بهتر در سال بعد می باشد و به آن آبیاری زرداب گفته میشود این ابیاری را در زمان زرد شدن برگها در اواخر فروردین و یا اوایل اردیبهشت باید انجام داد.
برای آبیاری زعفران چند ساله باید این را در نظر داشت که زعفران گیاهی است بسیار کم آب و حتی با دادن یک آب که همان آب قبل گل است به زندگی خود ادامه میدهد فقط باید بدانید با یک آب یا دو آب به عملکرد های بالا نخواهید رسید و برای اینکه به عملکرد های بالا دست پیدا کنید و حتی این عملکردها پایدار بماند نیاز به ۴ تا ۵ آب در طول فصل خواهید داشت .
البته در مناطقی که از بارندگی های زمستانه خوبی برخوردار هستند و به نحوی است که رطوبت باران یا برف به زیر ریشه ها نفوذ میکند شاید گفت نیاز به آبیاری های زمستانه نیست ولی در هر منطقه ای با هر میزان بارندگی باید سه آب برای زعفران در نظر گرفت که این سه مدار آبیاری بدین صورت می باشد:
اولین آبیاری قبل گل جهت گلدهی دومین آبیاری بعد گل یا همان زاج آب و سومین آبیاری فروردین یا اردیبهشت یا زرد آب

یک زعفران کار حرفه ای باید برای تدارک این سه مرحله آبیاری را از قبل از کشت برنامه ریزی کند و اگر در این سه زمان آب ندارید اصلا به فکر کشت زعفران نباشید چون درست است که حتی به صورت دیم و بدون آب زعفران زنده میماند و حتی مقداری گل هم میدهد ولی با توجه به هزینه های بالای کشت و داشت اصلا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
آبیاری در زعفران باید سطحی باشد و نیاز به آبیاری خیلی سنگین نیست و کافی است در حدی آبیاری شود که رطوبت آب به زیر ریشه ها برسد.
نکته ای بسیار مهم در این رابطه باید متذکر شوم که این تعداد آبیاری و زمان ها بر اساس شرایط یک زمین خوب و تقریبا رسی در منطقه ای همچون نیشابور با بارندگی متوسط گفته شده است اگر زمین شما شنی است و یا بارندگی زمستانه خیلی کم یا خیلی زیاد دارید باید میزان آبیاری را کم یا زیاد کرد و حتی در صورت داشتن کنه یا قارچ باید میزان آبیاری را کم کرد و حتی زمان آبیاری را تغییر داد .
این موارد که گفته شد یک توصیه عمومی است و برای همه مزارع صادق نیست.

error: Content is protected !!
X