کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی و درمان

یکی از پرسش های پیش روی دانشجویان و افرادی که در حال انتخاب رشته می باشند،‌این است که کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی و درمان چیست،‌ در پاسخ بایستی گفت:‌ کاربرد علم زیست فناوری در زمینه ی دانش پزشکی و دارویی، شامل موضوعات متنوعی نظیر خلق روش‌های کاملاً نوآورانه برای “شناسایی و تشخیص مولکولی مکانیسم‌های بیماری‌زاییRead More

معرفی پایگاه های اطلاعاتی دی ان ای

ورود شما را به دنیای عملی بیوانفورماتیک خوش آمد می گویم. اگر تا به الان مقالات را به صورت پلکانی و بر اساس کد اختصاص داده شده به مقاله مطالعه نموده باشید،‌این اولین تجربه ی شما برای مواجهه با وبسایتهایی است که اطلاعات تخصصی بیوانفورماتیکی را به شما ارائه می کنند.  در این مقاله ازRead More

بهینه سازی زیست سازگاری داروها با استفاده از بیوانفورماتیک

زیست سازگاری، یکی از مسایل مهم برای کاربردی بودن دارو می باشد، برای این مهم ،پژوهشگران، می بایست، پاسخ سیستم ایمنی، را به این ملکول بررسی نمایند. برای این مهم، فرایند زیست سازگاری، به عنوان یک پروتکل و یک استراتژی جداگانه مورد مطالعه و بررسی پژوهشگران قرار می گیرد. که این فرایند در دو حوزهRead More

مراحل طراحی دارو با استفاده از بیوانفورماتیک

بررسی گلیکوزیلاسیون زنجیره ی جانبی گلیکوزیلاسیون، فرایندی است، که برای زیست سازگاری و همچنین، به عنوان سیگنال، برای برخی گیزنده ها، مورد استفاده برای بهیینه سازی ملکولی دارو های مدرن قرار می گیرد. بررسی ساختار های سایر کنفورماسیون ملکولی بررسی سایر ساختار کنفورماسیون یک ملکول ، می تواند، اشکال مختلف ملکولی را در محیط عملکردRead More

error: Content is protected !!
X